• Home
  • /
  • FAQs
  • /
  • پرسش های مرتبط با نیم نگاهی به نقشه قبرس کشورهای همسایه
هلدینگ سامادل

زبان مردم بومی قبرس شمالی چیست؟

زبان مردم بومی قبرس شمالی، ترکی استانبولی است؛ اما به دلیل مهاجر پذیر بودن و توریستی بودن این کشور، زبان‌های انگلیسی و آلمانی نیز بسیار رایج و حتی لازم است.

پایتخت قبرس شمالی کجاست؟

نیکوزیا تنها پایتخت دو تکه در جهان است. این شهر به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شده. بخش شمالی آن پایتخت قبرس شمالی و بخش جنوبی آن پایتخت قبرس جنوبی است.

قبرس شمالی کجاست؟

قبرس شمالی، بخش شمالی جزیره‌ی قبرس است. جزیره‌ی قبرس که یک کشور از شمال شرق اروپاست، در بخش شرقی دریای مدیترانه قرار دارد.

همسایگان قبرس شمالی کدامند؟

قبرس شمالی، از شما با ترکیه، از جنوب با قبرس جنوبی و یونان هم مرز است. همچنین با برخی کشورها مانند اسرئیل، مصر، لبنان و … مرز آبی دارد.

Back to Top