• Home
  • /
  • FAQs
  • /
  • پرسش های مرتبط با معایب زندگی در قبرس شمالی
هلدینگ سامادل

آیا فرصت شغلی برای دانشجویان ایرانی وجود دارد؟

بله. به صورت کلی می‌توان گفت که کار دانشجویی در قبرس شمالی امکان پذیر است، اما نه به صورت تمام وقت، دانشجویان می‌توانند تا 20 ساعت در هفته کار کنند. در ایام تعطیلات که تحصیل نمی‌کنند می‌توانند به صورت تمام…

Back to Top