در این مسیر مشاوران و راهنمایان ما به شما کمک خواهند کرد تا مکان مناسب سرمایه گذاری خود را متناسب با سلیقه ی خود پیدا کنید.
مشاوران و وکلای قبرسی شرکت سامادل به شما مسائل حقوقی مهاجرت، شرایط کاری، شرایط زندگی و تحصیل را آموزش می دهند.

و همچنین دوره ای شامل قوانین کشور قبرس شمالی را خواهید گذراند تا فشار روانی ناشی از مهاجرت به کشورغریبه کاهش یابد٬ تا در محیطی امن به اهداف خود بپردازید. با مشورت گرفتن از افراد مطمئن در تصمیم خود قاطعانه عمل کنید.

Back to Top